تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - 44مدیر مردد

تصمیم گیری یکی از بنیادی ترین ارکان مدیریت است و در واقع تصمیم درست و به موقع است که یک مدیر را موفق می گرداند. تردید و یا تاخیر در تصمیم گیری و تصمیم گیری نابجا موفق ترین مدیران را هم در  معرض شکستی مهلک قرار می دهد.

 در این وادی سه  گروه مدیر وجود دارد:

 گروه اول ،غالباَ حدود تصمیم گیری خود را به آنچه روی کاغذ آمده است، محدود می کنند و براساس آنچه زیر دستان نوشته و به دستشان داده اند تصمیم می گیرند . 

 گروه دوم ، گزارش ها و مستندات همکاران خود را نادیده می گیرند و بیهوده تلاش می کنند که شخصاَ و بی اعتنا به اطلاعاتی که زیر دستان جمع آوری کرده اند، تصمیم بگیرند .

 گروه سوم، تصمیم می گیرند ، ولی بلافاصله تصمیم خود را تغییر می دهند. 

 طرز تشخیص:

برای تشخیص دقیق این بیماری میان تصمیمات اساسی و تصمیمات عادی تفکیک قائل شوید . 
در وهله اول سه پرونده را که به تشخیص خودتان محتوی تصمیمات عادی شماست بررسی کنید . اگر برای اخذ این تصمیمات عادی به همان اندازه ی تصمیمات اساسی مکاتبه و صرف وقت کرده اید مطمئن باشید که این میکروب مدتهاست در وجود مبارک رخنه کرده است.

 اکنون سه پرونده که به تصمیمات اساسی منتج شده است را  بررسی کنید ، اگر حتی یکی از پرونده ها مورد بررسی عمیق و دقیق جنبه های مختلف موضوع قرار نگرفته است ، بی درنگ در صدد درمان خود برآیید.

 طرز درمان:

از لحاظ کش دادن تصمیمات غیر اساسی از این پس سعی کنید قبل از اخذ تصمیم ، ابتدا شرایط و مقتضیات موضوع مورد تصمیم را تجزیه و تحلیل کنید و به تناسب این شرایط و مقتضیات تصمیم بگیرید .
از لحاظ تصمیمات اساسی ، همیشه از همکاران خود بخواهید گزارش های مشروحی  متکی بر بررسی های جوانب مختلف موضوع برای شما تهیه کنند .
 همچنین بخواهید که گزارشی از مشکلات اساسی که طی چند ماه آینده  در حوزه ی مسئولیت خود با آن مواجه خواهند شد به شما ارائه کنند.


تاریخ : سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1394 | 10:18 بعد از ظهر | نویسنده : پویان | نظرات