تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - جوک های تلگرامیجوک های تلگرامی

جوک های تلگرامی

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﻣﺎ ….
ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻬﺶ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮔﻔﺘﻪ : ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ
 
 
 
*
 **
**
*
 
ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﯽ 
یکی برق اختراع میکنه
یکی موتور دیزل اختراع میکنه
.
.
.
.
.
.
 پسر عموی اسکل من میچوسه تو نایلون میاد تو اتوبوس میترکونه ملت میرن تو کما….
*
 **
**
*
بعضیا یه جوری لفت میدن
.
.
.
.
انگار اگر برن ما یتیم میشیم و گشنه میمونیم
دوتا چشم که بیشتر نبودی
به افتخار دوستان فعال
*
 **
**
*
ﻏﻤﮕﻴﻨـﻢ
.
.
.
.
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐـﻪ ﻣﻴـﺮﻩ ﭘﻴـﺶ ﺩﻭﺳـﺖ ﭘـﺴﺮﺵ ﻣﻴﺒﻴﻨـﻪ ﺭﮊﻟـﺐ ﺩﻭﺳـﺖ ﭘﺴـﺮﺵ ﺧﻮﺵ ﺭﻧـﮓ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﺭﮊﻟـﺐ ﺧﻮﺩﺷـﻪ !
ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﻳﻨﻘـﺪﺭ ﻏﻤﮕﻴﻨﻤـﺎ ! ﻧﺨﻨـﺪﻳـﺪ ! ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﻏﻤﮕﻴﻨـﻢ !
*
 **
**
*
خانومه تو اتوبان رانندگی میکرد که یه ماشین با سرعت ازش سبقت میگره و اینه بغلشو میبره ، از قضا راننده اون ماشین هم یه خانوم بود
میزنه کنا زنگ میزنه پلیس بزرگ راه شکایت میکنه 
مامور میاد میگه ماشین چی بود ؟ 
پلاکش چند بود؟ رنگش چی بود ؟ 
میگه والله نمیدونم ولی یه خانم بود سی ساله، موهاش مش بود ، رنگ چشش عسلی ،
سینه ریز طلا، بینی عمل کرده ، ونامزد نداشت چون حلقه دستش نبود !!!!!!!!!!!!!
من شدیدا معتقدم کسی که ایران راجهان سوم خوانده 
.
.
.
.
.
..
.
تا سه بیشتربلد نبوده بشماره!
*
 **
**
*
سلامتی جهنم
.
.
.
که یه بار دیگه هممون رو دور هم جمع میکنه…!
فقط خداکنه وای فای داشته باشه
*
 **
**
*
هروقت دلم می‌گیره میرم تو سایتهای آنلاین رزرو هتل
.
.
.
.
.
.
اتاقمم مشخص میکنم و تا مرحله پرداخت اینترنتی پیش میرم و بعد کنسل میکنم
*
 **
**
*
دقت کردین وقتی میرین دکتر مریض قبل شما ٣ ساعت تو اتاق دکتره
.
.
.
.
.
 ولی وقتی نوبت شما که میشه دو ثانیه معاینه میشین و میایین بیرون؟!
*
 **
**
*
ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻢ،
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺳﻼﻡ ﮐﻨﻢ .
ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﮔﻔﺖ :
‏« ﺟَﻮﻭﻧﻢ ﺟﻮﻭﻧﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ ‏»
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﮔﻨﺎﻩ !!
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﺭ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ
ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻭﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻻﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻦ
*
 **
**
*
 
 
دختره به استادش میگه من بخاطر اینکه این ترم قبول بشم حاضرم هرکاری بکنم استاد میگه هرکاری؟دختره میگه آره هرکاری!
دوباره استاد میگه هرکاری؟دختره یه لبخند ملیح میزنه میگه آره هرکاری
استاد میگه :خب بشین درس بخون انتر خانم!!!!
*
 **
**
*
ﯾﻪ دختره ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﺎﺭﮎ .
 ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﺎﺝ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟
پسره ﮔﻔﺖ : 
ﺍﮔﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :
 ﺍﺣﻤﻖ ! ﻣﻦ ﭼﻨﺎﺭﻡ ﻧﻪ ﮐﺎﺝ
*
 **
**
*
دختره میره بانک یارانه‌ش روبگیره، بانکیه میگه: بریزمش به حساب جاریتون؟
دختره میگه نه بریز به حساب خودم، جاری ذلیل شدم ، چقدرم شانس داره تو بانکم هواشو دارن!
کارمنده بانک بالبخندی ملیح از دنیارفت..
 
ﯾﻪ ﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻧﻮ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮﺍ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﯾﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺷﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻧﺘﻮﻥ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ …
ﺑﺎﺑﺎﻣﻢ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩ
نخند توانمون همین بود
 
یعنی اگه قیافه دخترا رو بعد از حموم بذارن رو پاکت سیگار
.
.
.
.
ب همین توافق اخیر قسم هیچکی دیگه سیگار نمیکشه
 
 
 
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ !
تا پندو اندرز دیگر… 
خدا یار و نگهدارتون 
 
 
 
من بهترم یا ثروت ؟

.

.
.
.
.
.
.
.

.

.
ثروت رو انتخاب کردید نه؟
از این به بعد به همون ثروت بگید براتون پست بزاره
*
 **
**
*
 
 
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻴﮕﻢ ﮔﺸﻨﻤﻪ ﭼﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ؟؟؟
ﻣﻴﮕﻪ : ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺴﺖ، ﺭﻭﻏﻨﻢ ﻫﺴﺖ
ﺑﺮﻭ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻦ ﺑﺨﻮﺭ ….
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻢ ﻳﺎ ﻓﺴﻨﺠﻮﻥ؟
 
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺎﻱ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺮﻳﺰﻩ بابام ﻣﻴﮕﻪ ﻣﮕﻪ ﻛﻮﺭﻱ…
.
.
.
.
.
.
.ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻱ بابام ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ
ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ ﻛﺪﻭﻡ ﺧﺮﻱ ﺍﻳﻨﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ…
*
 **
**
*
پاسخ منطقی اکثر پدرهای ایرانی در مقابل
اجازه گرفتن فرزندانشان برای انجام کاری:
۱) اگر قبلا کسی آن کار را انجام نداده باشد:
آخه کی تاحالا همچین گُهی خورده که تو میخوای بخوری؟
۲) اگر قبلا کسی آن کار را انجام داده باشد:
حالا هر کی هر گُهی خورد تو هم باید بخوری؟
 
 


تاریخ : شنبه بیست و چهارم بهمن 1394 | 02:30 بعد از ظهر | نویسنده : پویان | نظرات