تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - اس ام اس ها و جوك های پیام های بازرگانی سری دوم